Mentrau Iaith Cymru

Nerth Dy Ben yn rhoi platfform i rannu profiad o fewn y Gymru wledig

Postiwyd Chwefror 5, 2021 yng nghategori Newyddion

Mae cynllun newydd, Nerth Dy Ben, a sefydlwyd gan chwe ffrind, yn lansio sengl a gwefan newydd sy’n rhannu syniadau ac ysbrydoliaeth am gryfder medd...

Adroddiad Blynyddol 2019 – 20

Postiwyd Ionawr 27, 2021 yng nghategori Adroddiadau

droddiad Blynyddol 2019-2020[3054]  ...

Dangosa dy gariad i’r Gymraeg

Postiwyd Ionawr 19, 2021 yng nghategori Newyddion

Ar Ionawr 25ain mae’r Cymry yn dathlu Santes Dwynwen, nawddsant ein cariadon. Mae’r Mentrau Iaith yn annog i bawb ddathlu’r dydd trwy ddangos ei...

Gweithdai Ukulele newydd i’r Flwyddyn Newydd

Postiwyd Ionawr 8, 2021 yng nghategori Digwyddiadau Newyddion

Gyda blwyddyn newydd mae sesiynau Ukulele newydd ar y ffordd!  Yn dilyn llwyddiant ein sesiynau cyn y Nadolig rydym yn cynnig mwy o sesiynau eleni i ...

Sesiynau sgwennu Cân hefo Mared Williams

Postiwyd Ionawr 6, 2021 yng nghategori Newyddion Uncategorized

Cyfle arbennig i blant a phobl ifanc Sir Ddinbych. Cyfle i 10 o blant bl 6-8 gymryd rhan mewn gweithdy 4 rhan efo Mared Williams. I gychwyn nos Fawrth...

Helfa blychau post / Post box trail – Rhuthun

Postiwyd Rhagfyr 14, 2020 yng nghategori Newyddion

Cyfle i ennill taleb £20 wrth grwydro eich milltir sgwâr yn chwilio am flychau post! I gael y manylion i gyd, dilynwch y linc isod! Helfa Blychau Po...