Cefnogwch Ni

Mae gwaith y Mentrau Iaith yn dibynnu llawer ar ymroddiad a brwdfrydedd ein gwirfoddolwyr.

Eisiau gwirfoddoli er mwyn y Gymraeg yn eich cymuned? beth gallwch chi ei wneud

Mae sawl ffordd o wneud hyn. Dewisiwch un o’r opsiynnau isod i ddarllen mwy:

Rydym hefyd yn cefnogi cynlluniau fel Gwirfoddolwyr y Mileniwm a’r Bagoloriaeth Gymreig. Os oes gennych ddiddordeb gwirfoddoli gyda’r Mentrau Iaith i gryfhau’r Gymraeg yn eich ardal, cysylltwch gyda ni heddiw! menter@misirddinbych.cymru Dyma rai enghreifftiau o sut gallwch wirfoddoli gyda’r Mentrau Iaith: