Newyddion

Deian a Loli yn dod i Ddinbych

Deian a Loli yn dod i Ddinbych

Mae’r ffôn wedi bod yn boeth ers cyhoeddiad Deian a Loli am eu ffilm bach diweddaraf! Mae dangosiad 10:30am a 6pm o 'Deian a Loli a Chloch y Nadolig' yn Theatr Twm o'r Nant bellach yn llawn. Diolch i Glwb Ffilmiau Dinbych, rydym bellach yn gallu cynnig dangosiad...

Hwyl yr hanner tymor

Hwyl yr hanner tymor

Chwilio am weithgareddau Cymraeg i blant yn ystod yr hanner tymor? Dyma ychydig o syniadau i chi....... Dydd Llun 30/10 bydd Mair Tomos Ifans yn adrodd storïau (dwyieithog) yng Nghastell Rhuddlan 11am – 3pm Dydd Mawrth 31/10 Yr Urdd yn cynnal gwersyll aml-chwaraeon i...

Dydd Owain Glyndŵr 2023

Dydd Owain Glyndŵr 2023

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych, mewn cydweithrediad â phwyllgor Dydd Owain Glyndŵr a Phartneriaeth Gymunedol De Sir Ddinbych a yn cynnal gweithgaredd yng Nghorwen i deuluoedd, i ddathlu Dydd Owain Glyndŵr. Mae'r Fenter wedi cynllunio helfa hanes i ddysgu mwy am hanes...

Gweithdai Lego yn dod a hanes yn fyw i bobl ifanc

Gweithdai Lego yn dod a hanes yn fyw i bobl ifanc

Bydd Menter Iaith Sir Ddinbych yn ôl yn Llyfrgell Dinbych ddydd Sadwrn yma (16 Medi) i gynnal gweithdai Lego i blant 7 -15 oed. Gweithdai 1.5 awr lle bydd cydweithio i ail-greu’r Brodordy ac adeilad y Llyfrgell yn Ninbych. Bydd y sesiwn bore yn un dwyieithog, a’r...

Teithiau Tywys i siaradwyr Cymraeg newydd Sir Ddinbych

Teithiau Tywys i siaradwyr Cymraeg newydd Sir Ddinbych

Mae gan y Fenter gyfres newydd o deithiau tywysedig Cymraeg, yn addas i siaradwyr Cymraeg newydd lefel canolradd ac uwch yn ogystal â siaradwyr Cymraeg rhugl. Bydd y teithiau yn para 1.5 - 2 awr fel arfer, ac yn cael eu harwain gan Medwyn Williams, sy’n dywysydd...

Ffenast Siop gan Iola Ynyr a Carys Gwilym

Ffenast Siop gan Iola Ynyr a Carys Gwilym

“Ma menopos ‘di rhoi sbectol o wirionedd yn sownd ar y nhrwyn i, jysd weithia ma hi’n stemio.” Sioe un ddynes am Delyth yn ffeindio ei ffordd mewn bywyd yn sgil y menopos.  Chwerthin, harthio, edliw a cholli deigryn – mi gewch chi’r cyfan. Bydd cyfle euraidd i’r...

Dathlu gwaith y gwirfoddolwyr ar ddechrau mis Mehefin

Dathlu gwaith y gwirfoddolwyr ar ddechrau mis Mehefin

Wyt ti’n hoffi bod yng nghwmni plant a phobl ifanc? Eisiau ymarfer dy Gymraeg? Dysgu sgil newydd? Neu beth am rannu dy angerdd dros y Gymraeg gyda’th gymuned? Wel, Menter Iaith Sir Ddinbych yw’r lle i ti, gan bod gan yr elusen sy’n hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg o fewn...

Dydd Miwsig Cymru 2023

Dydd Miwsig Cymru 2023

Bydd Dydd Miwsig Cymru yn digwydd ar 10 Chwefror 2023 P’un a ydych chi’n hoffi miwsig indi, roc, pync, ffync, gwerin, electronica, hip hop neu unrhyw beth arall, mae miwsig anhygoel yn cael ei greu yn y Gymraeg i chi ei ddarganfod. Mae’r diwrnod yn dathlu pob math o...

Nadolig yn Ninbych

Nadolig yn Ninbych

Dewch draw i stondin Menter Iaith i greu cerdyn 'Dolig Magi Ann, bathodyn Nadoligaidd ac i helpu i greu murlun cymunedol. Byddwn i fyny grisiau yn y Neuadd gydol y prynhawn.Bydd ymweliadau arbennig gan Magi Ann hefyd rhwng 3 - 6pm. Dewch am hunlun!

Cyhoeddi enillydd cystadleuaeth het bwced

Cyhoeddi enillydd cystadleuaeth het bwced

Fe wnaeth dros 5,400 o blant gymryd rhan yng nghystadleuaeth dylunio het bwced y Mentrau Iaith. Mae’r Mentrau Iaith yn diolch i’r plant i gyd, eu rhieni a’u hysgolion am gystadlu. Dechrau mis Hydref lansiodd y Mentrau Iaith y gystadleuaeth i blant a phobl ifanc dan 18...

Dathlu Traddodiadau Calan Gaeaf Cymreig

Dathlu Traddodiadau Calan Gaeaf Cymreig

Fel rhan o ddathliadau Calan Gaeaf eleni mae’r Mentrau Iaith yn tynnu sylw at ffigwr blaenllaw o chwedloniaeth Geltaidd ar gyfer Dydd y Meirw – Gwyn ap Nudd.   I ddathlu, mae cystadleuaeth  i blant a phobl ifanc i greu ac addurno penglog Gwyn ap Nudd, Brenin...

Cwpan y Byd Pêl-droed 2022

Cwpan y Byd Pêl-droed 2022

Mae’r Mentrau Iaith ar draws Cymru yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau cyffrous i ddathlu tîm pêl-droed Cymru a’u llwyddiant o gyrraedd Cwpan y Byd Pêl-droed yn Qatar eleni. Caneuon Dafydd Iwan ydy’r ysbrydoliaeth, gyda gweithgareddau ar gyfer pawb ar draws...