Mentrau Iaith Cymru

Pythefnos Masnach Deg

Postiwyd Mawrth 3, 2021 yng nghategori Newyddion

Am bythefnos bob blwyddyn ar ddiwedd mis Chwefror a dechrau mis Mawrth, daw miloedd o unigolion, cwmnïau a grwpiau ledled y DU ynghyd i rannu straeon...

Dathlu nawddsant Cymru

Postiwyd Mawrth 2, 2021 yng nghategori Digwyddiadau Newyddion

Er nad oes llawer o fusnesau stryd fawr ar agor ar hyn o bryd, braf iawn oedd gweld sawl un wedi addurno eu ffenestri i ddathlu diwrnod ein nawddsant....

Nerth Dy Ben yn rhoi platfform i rannu profiad o fewn y Gymru wledig

Postiwyd Chwefror 5, 2021 yng nghategori Newyddion

Mae cynllun newydd, Nerth Dy Ben, a sefydlwyd gan chwe ffrind, yn lansio sengl a gwefan newydd sy’n rhannu syniadau ac ysbrydoliaeth am gryfder medd...

Annual Report 2019 – 20

Postiwyd Ionawr 27, 2021 yng nghategori Adroddiadau

Annual Report 2019-2020   ...

Dangosa dy gariad i’r Gymraeg

Postiwyd Ionawr 19, 2021 yng nghategori Newyddion

Ar Ionawr 25ain mae’r Cymry yn dathlu Santes Dwynwen, nawddsant ein cariadon. Mae’r Mentrau Iaith yn annog i bawb ddathlu’r dydd trwy ddangos ei...

Gweithdai Ukulele newydd i’r Flwyddyn Newydd

Postiwyd Ionawr 8, 2021 yng nghategori Digwyddiadau Newyddion

Gyda blwyddyn newydd mae sesiynau Ukulele newydd ar y ffordd!  Yn dilyn llwyddiant ein sesiynau cyn y Nadolig rydym yn cynnig mwy o sesiynau eleni i ...