Newyddion

Dawel Nos yn dod i Ddinbych

Dawel Nos yn dod i Ddinbych

Mae sioe Dawel Nos gan Theatr Bara Caws yn dod i Ddinbych. Mi fydd y sioe yn dod i Glwb Rygbi Dinbych ar y 15fed o Ragfyr. I gael tocyn neu am unrhyw ymholiadau pellach, ffoniwch Fenter Iaith Sir Ddinbych - 01745 812 822. Miliwnydd, naci biliwnydd a chybudd o fri yw...

Clwb Gemau Fideo Mis Tachwedd 2021

Clwb Gemau Fideo Mis Tachwedd 2021

CLWB GEMAU FIDEO MISOL TACHWEDD Clwb Gemau Fideo olaf 2021! Hefo slotiau amser ychwanegol ar gyfer oed 7-11 & 12-15!! Hwn fydd cyfarfod ola’r Clwb ar gyfer 2021: felly ymuna i chwarae fis yma. Dyma gemau Tachwedd / Here are the games for November: 7 - 11 oed:...

Cwis MAWR Diwrnod Shwmae / Su’mae

Cwis MAWR Diwrnod Shwmae / Su’mae

DIWRNOD SHWMAE / SU'MAE Su'mae? Mae Hydref 15, Diwrnod Shwmae / Su’mae yn wahoddiad cenedlaethol i ddechrau sgwrsio yn Gymraeg. Eleni, mae'r Mentrau Iaith yng Ngogledd yn cynnig rhywbeth gwahanol i ddathlu’r dydd: CWIS MAWR!! Clicia ar y ddolen isod i weld faint wyt...

Darlith arbennig i ddathlu Diwrnod Owain Glyndŵr

Darlith arbennig i ddathlu Diwrnod Owain Glyndŵr

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych, mewn cydweithrediad â phwyllgor Dydd Owain Glyndŵr yng Nghorwen wedi trefnu darlith arbennig i ddathlu Dydd Owain Glyndŵr. Ymosodiad Owain Glyndŵr ar Ruthun Medi 1400 Darlith gan: Gruffydd Aled Williams Bydd y ddarlith hon yn cael ei...

Gweithdai Lego a Minecraft i ddathlu Drysau Agored

Gweithdai Lego a Minecraft i ddathlu Drysau Agored

Mae Bocs Trysor yn cydweithio a Drysau Agored Sir Ddinbych - Open Doors Denbighshire, Llyfrgelloedd Sir Ddinbych / Denbighshire Libraries a Cadw i ddod a gweithdai Lego a Minecraft i Ddinbych. Dewch i adeiladu Llyfrgell Dinbych ar draws yr oesoedd gwahanol! Rhaid...

Dos o hyder i ail ddechrau trefnu gweithgareddau cymunedol

Dos o hyder i ail ddechrau trefnu gweithgareddau cymunedol

Pryder am ail agor y neuadd bentref? Poeni am ail ddechrau’r ymarfer côr? A fydd y sioe leol yn barod i ail agor ei giât y flwyddyn nesaf? A beth am y clybiau a’r gwyliau sy’n rhan hanfodol o’n cymunedau lleol? Nid ydych ar ben eich hun. Yn ôl argymhellion yn dilyn...

Pythefnos Masnach Deg

Pythefnos Masnach Deg

Am bythefnos bob blwyddyn ar ddiwedd mis Chwefror a dechrau mis Mawrth, daw miloedd o unigolion, cwmnïau a grwpiau ledled y DU ynghyd i rannu straeon y bobl sy'n tyfu ein bwyd a'n diodydd, mwyngloddio ein aur ac sy'n tyfu'r cotwm yn ein dillad, pobl sy'n aml yn cael...

Dathlu nawddsant Cymru

Dathlu nawddsant Cymru

Er nad oes llawer o fusnesau stryd fawr ar agor ar hyn o bryd, braf iawn oedd gweld sawl un wedi addurno eu ffenestri i ddathlu diwrnod ein nawddsant. Cynhaliwyd cystadlaethau ffenestri Dydd Gŵyl Dewi eto eleni gan Menter Iaith Sir Ddinbych, gyda chymorth cynghorau...