DATHLIADAU HYBRID GŴYL DDEWI

DATHLIADAU HYBRID GŴYL DDEWI

Mae’r Mentrau Iaith yn falch iawn gallu cyflwyno llwyth o ddigwyddiadau llawn hwyl dros gyfnod Gŵyl Ddewi eleni. Bydd y digwyddiadau hyn yn digwydd yn y cnawd ac yn rhithiol er mwyn gallu cynnwys pawb yn y dathliadau! “Mae Menter Iaith Sir Benfro ar y cyd gyda’r...
Santes Dwynwen – nawddsant cariadon Cymru

Santes Dwynwen – nawddsant cariadon Cymru

Byddwn yn dathlu Dydd Santes Dwynwen ar Ionawr 25ain – hi ydy nawddsant cariadon Cymru. Dyma becyn hwyliog i ddod i adnabod Dwynwen yn well, mae’n cynnwys ei hanes, geirfa ddefnyddiol a chwilair ymysg pethau eraill – croeso i ti ei lawrlwytho a’i ddefnyddio! Dydd...