Dawel Nos yn dod i Ddinbych

Dawel Nos yn dod i Ddinbych

Mae sioe Dawel Nos gan Theatr Bara Caws yn dod i Ddinbych. Mi fydd y sioe yn dod i Glwb Rygbi Dinbych ar y 15fed o Ragfyr. I gael tocyn neu am unrhyw ymholiadau pellach, ffoniwch Fenter Iaith Sir Ddinbych – 01745 812 822. Miliwnydd, naci biliwnydd a chybudd o...
Clwb Gemau Fideo Mis Tachwedd 2021

Clwb Gemau Fideo Mis Tachwedd 2021

CLWB GEMAU FIDEO MISOL TACHWEDD Clwb Gemau Fideo olaf 2021! Hefo slotiau amser ychwanegol ar gyfer oed 7-11 & 12-15!! Hwn fydd cyfarfod ola’r Clwb ar gyfer 2021: felly ymuna i chwarae fis yma. Dyma gemau Tachwedd / Here are the games for November: 7 – 11...
Cwis MAWR Diwrnod Shwmae / Su’mae

Cwis MAWR Diwrnod Shwmae / Su’mae

DIWRNOD SHWMAE / SU’MAE Su’mae? Mae Hydref 15, Diwrnod Shwmae / Su’mae yn wahoddiad cenedlaethol i ddechrau sgwrsio yn Gymraeg. Eleni, mae’r Mentrau Iaith yng Ngogledd yn cynnig rhywbeth gwahanol i ddathlu’r dydd: CWIS MAWR!! Clicia ar y ddolen isod...
Diwrnod Sumae / Shwmae 2021

Diwrnod Sumae / Shwmae 2021

Beth yw Diwrnod Shwmae Sumae? https://www.misirddinbych.cymru/cms/wp-content/uploads/2021/10/ShwmaeSumae.mp4 Dathlwyd y Diwrnod Shwmae Sumae cyntaf ar Hydref 15ed, 2013 i hybu’r syniad o ddechrau pob sgwrs gyda shwmae, su’mae neu shwdi! Nôd y diwrnod yw dangos bod y...
Darlith arbennig i ddathlu Diwrnod Owain Glyndŵr

Darlith arbennig i ddathlu Diwrnod Owain Glyndŵr

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych, mewn cydweithrediad â phwyllgor Dydd Owain Glyndŵr yng Nghorwen wedi trefnu darlith arbennig i ddathlu Dydd Owain Glyndŵr. Ymosodiad Owain Glyndŵr ar Ruthun Medi 1400 Darlith gan: Gruffydd Aled Williams Bydd y ddarlith hon yn cael ei...