Diwrnod Sumae / Shwmae 2021

Diwrnod Sumae / Shwmae 2021

Beth yw Diwrnod Shwmae Sumae? https://www.misirddinbych.cymru/cms/wp-content/uploads/2021/10/ShwmaeSumae.mp4 Dathlwyd y Diwrnod Shwmae Sumae cyntaf ar Hydref 15ed, 2013 i hybu’r syniad o ddechrau pob sgwrs gyda shwmae, su’mae neu shwdi! Nôd y diwrnod yw dangos bod y...
Dathlu nawddsant Cymru

Dathlu nawddsant Cymru

Er nad oes llawer o fusnesau stryd fawr ar agor ar hyn o bryd, braf iawn oedd gweld sawl un wedi addurno eu ffenestri i ddathlu diwrnod ein nawddsant. Cynhaliwyd cystadlaethau ffenestri Dydd Gŵyl Dewi eto eleni gan Menter Iaith Sir Ddinbych, gyda chymorth cynghorau...
Gweithdai Ukulele newydd i’r Flwyddyn Newydd

Gweithdai Ukulele newydd i’r Flwyddyn Newydd

Gyda blwyddyn newydd mae sesiynau Ukulele newydd ar y ffordd!  Yn dilyn llwyddiant ein sesiynau cyn y Nadolig rydym yn cynnig mwy o sesiynau eleni i blant a phobl ifanc i gael dysgu sgiliau cerddorol newydd. Mi fyddwn yn cydweithio a Bocsŵn a Hamdden Sir Ddinbych i...