Mentrau Iaith Cymru

Eisiau rhoi cic ymlaen i’ch gyrfa?

Postiwyd Gorffennaf 1, 2021 yng nghategori Hysbyseb Swydd Newyddion

Cyfle i fod yn rhan o dîm Menter Iaith Sir Ddinbych! Swyddi 6 mis â thâl gyda chyflogwr lleol yw’r Cynllun ‘Kickstart’, sy’n cael ei ariann...

Helfa Gwenyn- Gŵyl Ganol Haf Dinbych

Postiwyd Mehefin 21, 2021 yng nghategori Digwyddiadau Newyddion

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych yn falch, unwaith eto, o gefnogi Gŵyl Ganol Haf Dinbych. Er na all yr ŵyl fynd yn ei flaen yn ei ffurf arferol eto ele...

Diolch a dathlu gwirfoddolwyr

Postiwyd Mehefin 2, 2021 yng nghategori Mentrau Iaith Cymru Newyddion

Mae gwirfoddolwyr yn rhan greiddiol o waith llawer iawn o elusennau a mudiadau eraill. Maen nhw’n bresenoldeb gwerthfawr mewn nifer o gymunedau, ac ...

On this weeks Denbighshire Free Press’ Welsh page

Postiwyd Mawrth 11, 2021 yng nghategori Newyddion

...

Pythefnos Masnach Deg

Postiwyd Mawrth 3, 2021 yng nghategori Newyddion

Am bythefnos bob blwyddyn ar ddiwedd mis Chwefror a dechrau mis Mawrth, daw miloedd o unigolion, cwmnïau a grwpiau ledled y DU ynghyd i rannu straeon...

Dathlu nawddsant Cymru

Postiwyd Mawrth 2, 2021 yng nghategori Digwyddiadau Newyddion

Er nad oes llawer o fusnesau stryd fawr ar agor ar hyn o bryd, braf iawn oedd gweld sawl un wedi addurno eu ffenestri i ddathlu diwrnod ein nawddsant....