Paned a Sgwrs yn Hybu’r Gymraeg

Paned a Sgwrs yn Hybu’r Gymraeg

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych wedi bod yn cydweithio gyda gwirfoddolwyr mewn cymunedau ledled y sir i greu cyfleoedd i ddysgwyr Cymraeg ymarfer eu sgiliau llafar tra’n cymdeithasu dros baned neu wrth fynd am dro. O Brestatyn i Bentredŵr, mae bellach dros 100 o...