Busnes

HELO BLOD

Mae defnyddio ychydig o Gymraeg yn golygu llawer mwy na geiriau.

Gyda’n gilydd gallwn ni ddechrau defnyddio bach o Gymraeg yn eich busnes ac awn ni o fyna

HELO BLOD

Helo Blod yw’r lle i gael cyngor ar sut mae defnyddio mwy o Gymraeg yn dy fusnes a chyfieithiadau hefyd. Ac mae’r cwbl lot am ddim!

Mae cyngor ar gael ar gyfer helpu gyda :

– Cyfieithu am ddim o destunau hyd at 500 gair y mis – o’r Saesneg i’r Gymraeg

– Gwirio testunau Cymraeg hyd at 1,000 gair y flwyddyn

– Marchnata a hyrwyddo eich busnes i’r gymuned Gymraeg

– Gwasanaethau Cymraeg i gwsmeriaid a recriwtio siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Cymraeg

– Gwneud y Gymraeg yn fwy gweledol yn eich busnes ac agor y drws i sgyrsiau a chwsmeriaid newydd

– Eich cyflwyno i rwydweithiau lleol sy’n gallu cefnogi eich busnes

– Eich cyfeirio di at fusnesau yn eich ardal fel bod modd I chi fod yn rhan o rwydwaith o bobl sy’n defnyddio’r Gymraeg mewn busnes

https://businesswales.gov.wales/heloblod/cy