Mentrau Iaith Cymru

Amdanom ni

Amdanom Ni

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych yn elusen gofrestredig sy’n hybu a hyrwyddo’r Gymraeg ar draws Sir Ddinbych. Byddwn yn cydweithio â sawl partner a grŵp cymunedol i weithredu ein hamcanion, gyda’r prif nod o gynyddu defnydd o’r Gymraeg yn ein cymunedau. Sefydlwyd y Fenter yn 2003 pan esblygodd o’r hen Fenter iaith Dinbych-Conwy.

Adroddiad Blynyddol 2019 – 20:

Cwrdd â'r Tîm

 • Ruth Williams

  Ruth Williams

  Prif Swyddog

  Mae Ruth wedi gweithio i’r Fenter ers Medi 2013. Yn llawn amser, mae hi’n rheoli’r Fenter o ddydd i ddydd, yn gyfrifol am faterion strategol, marchnata a chyfathrebu. Mae hi hefyd yn arwain ar ambell i weithgaredd cymunedol.

 • Gwion Tomos-Jones

  Gwion Tomos-Jones

  Swyddog Datblygu Cymunedol

  Mae Gwion wedi gweithio i’r Fenter, yn llawn amser, ers Hydref 2013. Mae prif feysydd gwaith Gwion yn ymwneud â chyfleoedd i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

 • Iorwen Jones

  Iorwen Jones

  Swyddog Cyllid a Busnes

  Mae Iorwen wedi gweithio i’r Fenter ers Ebrill 2004. Yn gweithio 30 awr yr wythnos, mae hi’n gyfrifol am weinyddiaeth a chyllid y Fenter ac yn cefnogi peth o’n gwaith cymunedol.

 • Nia Morris

  Nia Morris

  Swyddog Prosiect Helo Blod

  Nodir hefyd bod Nia Morris, swyddog prosiect Helo Blod, wedi’i chyflogi dan gynllun Mentrau Iaith Cymru trwy Menter Iaith Conwy, a’i bod yn cefnogi busnesau bach yn Sir Ddinbych a Chonwy. Mae Nia yn gweithio’n rhannol allan o swyddfa Menter Iaith Sir Ddinbych.

Rhannu'r cynnwys hwn