Amdanom ni

Amdanom Ni

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych yn elusen gofrestredig sy’n hybu a hyrwyddo’r Gymraeg ar draws Sir Ddinbych. Byddwn yn cydweithio â sawl partner a grŵp cymunedol i weithredu ein hamcanion, gyda’r prif nod o gynyddu defnydd o’r Gymraeg yn ein cymunedau. Sefydlwyd y Fenter yn 2003 pan esblygodd o’r hen Fenter iaith Dinbych-Conwy.

Manylion Cyswllt: 

Ruth Williams – Prif Swyddog 

Iorwen Jones – Swyddog Cyllid a Busnes

Gwion Tomos-Jones – Swyddog Datblygu Cymunedol

Adroddiad Blynyddol 2022-23

Cwrdd â'r Tîm

Ruth Williams
Gwion Tomos-Jones
Iorwen Jones

Y Pwyllgor

Bethan Cartwright
Owain Gwyn Morris
Anna Lloyd Edwards
Emrys Wynne
Menna Jones
Arwel Roberts
Gwenan Prysor
Lowri Ellis
Catrin Eynon