Cysylltu

Rydym wrth ein boddau yn clywed gennych felly dilynwch y dolenni perthnasol i gysylltu gyda ni am syniadau, adborth a chydweithio.

Ceisia Menter Iaith Sir Ddinbych roi’n cynulleidfa yn gyntaf, gan wella ansawdd ein gofal cwsmer a’r cynnig i’n haelodau.

Rydyn yn croesawu unrhyw farn am wasanaeth Menter Iaith Sir Ddinbych boed yn gadarnhaol neu’n negyddol.

Menter Iaith Sir Ddinbych
6 Heigad
Dinbych
Sir Ddinbych
LL16 3LE
(01745) 812822

Rhybudd preifatrwydd Menter Iaith Sir Ddinbych.