Menter Iaith Sir Ddinbych

Iaith | Cymuned | Economi

Menter Iaith Sir Ddinbych

Iaith | Cymuned | Economi

Ein Gwaith

Hyrwyddo’r Gymraeg

Tref Dinbych yn rhoi dathliadau Dydd Gŵyl Ddewi ar y map

Rhoddodd tref Dinbych naws arbennig i ddathliadau Dydd Gŵyl Ddewi ddydd Mercher y cyntaf o Fawrth, wrth i dros 500 o bobl ifanc orymdeithio i fyny Stryd y Dyffryn dan arweiniad seiniau hyfryd Band Cambria. Daeth y digwyddiad, a drefnwyd mewn partneriaeth rhwng Menter...

Dydd Miwsig Cymru 2023

Bydd Dydd Miwsig Cymru yn digwydd ar 10 Chwefror 2023 P’un a ydych chi’n hoffi miwsig indi, roc, pync, ffync, gwerin, electronica, hip hop neu unrhyw beth arall, mae miwsig anhygoel yn cael ei greu yn y Gymraeg i chi ei ddarganfod. Mae’r diwrnod yn dathlu pob math o...

Cystadleuaeth addurno ffenestri Dydd Gŵyl Dewi 2023

Oes gennych chi fusnes yn Rhuthun, Dinbych, Rhuddlan neu Brestatyn? Beth am gymryd rhan yn y gystadleuaeth addurno ffenestri ar gyfer #DyddGŵylDdewi? Cofrestrwch trwy e.bostio: iorwen@misirddinbych.cymru

Llwyddiant i Fenter Iaith Sir Ddinbych mewn digwyddiad cenedlaethol

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych wedi derbyn gwobr genedlaethol yn nigwyddiad Dathlu’r Mentrau Iaith am eu gweithgareddau Minecraft a Lego i blant a phobl ifanc. Mewn digwyddiad arbennig yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd i ddathlu gwaith y mentrau iaith sy’n hyrwyddo’r...

Clod i Fenter Iaith Sir Ddinbych mewn digwyddiad cenedlaethol

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych wedi cyrraedd rhestr fer gwobr genedlaethol yn nigwyddiad Dathlu’r Mentrau Iaith am eu gweithgareddau Minecraft a Lego i blant a phobl ifanc. Mewn digwyddiad arbennig i ddathlu gwaith y mentrau iaith sy’n hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg...

Digon i wneud ar ddiwrnod Santes Dwynwen

Mi fydd y Fenter yn cynnal a chefnogi 2 digwyddiad Santes Dwynwen eleni. Digwyddiad i ddysgwyr o pob lefel ym Mhrestatyn. Digwyddiad i ddathlu Santes Dwynwen a Burns yn Ninbych.

CROENDENA – Theatr Twm O’r Nant, Dinbych 11 Chwefror

Dramedi newydd sbon am ferch ifanc sy’n benderfynol o ddilyn llwybr ei hun. Seshis yn y pyb. Dyddia lan môr. Cywilydd corff. Straeon a sibrydion. Hogia, hela a ffymbls maes parcio'r National Trust.Mae'r haf ar droed. Mae’r gens yn barod am bartis ac mae bywyd yn...

Canlyniadau Cyfrifiad 2021 ar y Gymraeg

Ymateb Mentrau Iaith Cymru Yn dilyn cyhoeddi ystadegau Cyfrifiad 2021 ar yr iaith Gymraeg y bore yma (6 Rhagfyr 2022) gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, mae Mentrau Iaith Cymru wrthi ar hyn o bryd yn pwyso a mesur eu harwyddocâd. Wrth ymateb i’r cyhoeddiad cychwynnol...

Nadolig yn Ninbych

Dewch draw i stondin Menter Iaith i greu cerdyn 'Dolig Magi Ann, bathodyn Nadoligaidd ac i helpu i greu murlun cymunedol. Byddwn i fyny grisiau yn y Neuadd gydol y prynhawn.Bydd ymweliadau arbennig gan Magi Ann hefyd rhwng 3 - 6pm. Dewch am hunlun!

Dysgu canu “Yma o Hyd” a dysgu am hanes Cymru

Dysgu canu “Yma o Hyd” Mae’r gân anthemig “Yma o Hyd” sy’ bellach wedi dod yn anthem i dîm pêl-droed Cymru yn sôn am heriau i Gymru a’r Gymraeg yn hanes y wlad ac mae’n rhoi gobaith hefyd – ry’n ni yma o hyd wedi’r cyfan!  Mae’r Mentrau Iaith yn cefnogi cwmni...

Digwyddiadau Cwpan y Byd yn dod i Sir Ddinbych

Mae'r fenter wedi bod yn brysur yn cynnal digwyddiadau ar draws y Sir hefo rhai dal ar y gweill! Y digwyddiad cyntaf i ddysgwyr yng Nghyffylliog Y digwyddiad fydd yn digwydd yno ar y Dydd Gwener cyn y gêm fawr! Digwyddiad i ddysgwyr a phlant ysgol yn Ysgol Pen Barras,...

Cyhoeddi enillydd cystadleuaeth het bwced

Fe wnaeth dros 5,400 o blant gymryd rhan yng nghystadleuaeth dylunio het bwced y Mentrau Iaith. Mae’r Mentrau Iaith yn diolch i’r plant i gyd, eu rhieni a’u hysgolion am gystadlu. Dechrau mis Hydref lansiodd y Mentrau Iaith y gystadleuaeth i blant a phobl ifanc dan 18...

Y Mentrau Iaith yn peintio Cymru’n goch gyda murluniau pêl-droed

I ddathlu tîm pêl-droed Cymru a’i lwyddiant o gyrraedd Cwpan y Byd Pêl-droed, mae’r Mentrau Iaith yn cyhoeddi cyfres o furluniau ar draws Cymru. Mae’r murlun cyntaf gyda Joe Allen yn Arberth eisoes wedi cael tipyn o sylw gyda rhieni Joe Allen ei hunain yn rhoi sêl...

Dathlu Traddodiadau Calan Gaeaf Cymreig

Fel rhan o ddathliadau Calan Gaeaf eleni mae’r Mentrau Iaith yn tynnu sylw at ffigwr blaenllaw o chwedloniaeth Geltaidd ar gyfer Dydd y Meirw – Gwyn ap Nudd.   I ddathlu, mae cystadleuaeth  i blant a phobl ifanc i greu ac addurno penglog Gwyn ap Nudd, Brenin...

Cwpan y Byd Pêl-droed 2022

Mae’r Mentrau Iaith ar draws Cymru yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau cyffrous i ddathlu tîm pêl-droed Cymru a’u llwyddiant o gyrraedd Cwpan y Byd Pêl-droed yn Qatar eleni. Caneuon Dafydd Iwan ydy’r ysbrydoliaeth, gyda gweithgareddau ar gyfer pawb ar draws...

Gweithdai Drama ag Ysgrifennu Creadigol yn dod i Ddinbych a Rhuthun.

Gweithdy Drama a Ysgrifennu Creadigol (tair rhan) gyda'r actor Sion Emyr - addas i bobl ifanc 11-18 oed. 22 - 24 Awst yn Theatr Twm o'r Nant, Dinbych a'r Hen Lys yn Rhuthun.

Llond castell o ddrama i deuluoedd yr haf hwn!

Bydd chwech o adeiladau hynafol ag ysblennydd Cymru, sydd dan ofal Cadw, yn troi’n theatrau awyr agored yr haf hwn, gan gynnig drama gomedi dychanol llawn rhialtwch i’r teulu i gyd am un o gymeriadau hanesyddol amlwg ein gwlad. Felly byddwch yn barod i bacio’ch...
#CedwchYrIaith #Rhewl #Rhuthun https://t.co/PfcAa6iuJU

Darllen mwy...