Menter Iaith Sir Ddinbych

Iaith | Cymuned | Economi

Menter Iaith Sir Ddinbych

Iaith | Cymuned | Economi

Ein Gwaith

Hyrwyddo’r Gymraeg

Gweithdai Drama ag Ysgrifennu Creadigol yn dod i Ddinbych a Rhuthun.

Gweithdy Drama a Ysgrifennu Creadigol (tair rhan) gyda'r actor Sion Emyr - addas i bobl ifanc 11-18 oed. 22 - 24 Awst yn Theatr Twm o'r Nant, Dinbych a'r Hen Lys yn Rhuthun.

Llond castell o ddrama i deuluoedd yr haf hwn!

Bydd chwech o adeiladau hynafol ag ysblennydd Cymru, sydd dan ofal Cadw, yn troi’n theatrau awyr agored yr haf hwn, gan gynnig drama gomedi dychanol llawn rhialtwch i’r teulu i gyd am un o gymeriadau hanesyddol amlwg ein gwlad. Felly byddwch yn barod i bacio’ch...

Gweinidog y Gymraeg yn canmol Menter Iaith Sir Ddinbych am “arloesi ym maes technoleg ddigidol”

Gyda bron i 300 o blant a phobl ifanc wedi troi at y Gymraeg i fwynhau sesiynau gemau fideo ar-lein, diolch i Menter Iaith Sir Ddinbych, dywedodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg ei “bod hi’n wych gweld y gwaith mae Menter Iaith Sir Ddinbych yn ei wneud.”...

Cynnydd o 62% yng nghynulleidfa grŵp gwirfoddol oherwydd darpariaeth Gymraeg

Mae cydweithio llwyddiannus Menter Iaith Sir Ddinbych gyda phrosiect amgueddfa gymunedol yn Sir Ddinbych wedi gweld cynnydd o 62% yn nifer y gynulleidfa dros y 12 mis diwethaf, diolch i’r ddarpariaeth Gymraeg. Bu’n rhaid i Amgueddfa Gwefr heb Wifrau, sydd wedi ei...

Cyngerdd gitâr gan Rhisiart Arwel – Nos Iau 28 Ebrill yn Theatr Twm o’r Nant, Dinbych

Rhisiart Arwel: Yn enedigol o Ddinbych, treuliodd Rhisiart ei blentyndod ym mhentref Garnswllt yn Nyffryn Aman a’i lencyndod yn nhre Corwen yn yr hen sir Feirionydd. Derbyniodd ei addysg uwchradd yn Ysgol y Berwyn y Bala a dechreuodd gael gwersi gitâr yn ei arddegau...

Sioe llawn lles a diwylliant i blant  Sir Ddinbych

Adolygiad o sioe Mewn Cymeriad, 10 Stori o Hanes Cymru, gan Ffion Clwyd Edwards. Chwa o awyr iach oedd cael bod mewn cynulleidfa ar gyfer fy sioe fyw cyntaf ers blynyddoedd (bali Cofid!) yn ddiweddar, a hynny yn un o Lyfrgelloedd Sir Ddinbych i wylio sioe newydd gan...
Gweithdy celf i rhai 7-14 oed, @LlyfrgellDinb #Dinbych fory ( dydd Sadwrn 24/9). Lle i 6 arall yn y bore ac un neu… https://t.co/1ExgmSIZv2

Darllen mwy...