Menter Iaith Sir Ddinbych

Iaith | Cymuned | Economi

Ein Gwaith

Dod o Hyd i fy Menter Iaith Leol

Hyrwyddo’r Gymraeg

Darlith arbennig i ddathlu Diwrnod Owain Glyndŵr

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych, mewn cydweithrediad â phwyllgor Dydd Owain Glyndŵr yng Nghorwen wedi trefnu darlith arbennig i ddathlu Dydd Owain Glyndŵr. Ymosodiad Owain Glyndŵr ar Ruthun Medi 1400 Darlith gan: Gruffydd Aled Williams Bydd y ddarlith hon yn cael ei...

Gweithdai Lego a Minecraft i ddathlu Drysau Agored

Mae Bocs Trysor yn cydweithio a Drysau Agored Sir Ddinbych - Open Doors Denbighshire, Llyfrgelloedd Sir Ddinbych / Denbighshire Libraries a Cadw i ddod a gweithdai Lego a Minecraft i Ddinbych. Dewch i adeiladu Llyfrgell Dinbych ar draws yr oesoedd gwahanol! Rhaid...

Dos o hyder i ail ddechrau trefnu gweithgareddau cymunedol

Pryder am ail agor y neuadd bentref? Poeni am ail ddechrau’r ymarfer côr? A fydd y sioe leol yn barod i ail agor ei giât y flwyddyn nesaf? A beth am y clybiau a’r gwyliau sy’n rhan hanfodol o’n cymunedau lleol? Nid ydych ar ben eich hun. Yn ôl argymhellion yn dilyn...

Pythefnos Masnach Deg

Am bythefnos bob blwyddyn ar ddiwedd mis Chwefror a dechrau mis Mawrth, daw miloedd o unigolion, cwmnïau a grwpiau ledled y DU ynghyd i rannu straeon y bobl sy'n tyfu ein bwyd a'n diodydd, mwyngloddio ein aur ac sy'n tyfu'r cotwm yn ein dillad, pobl sy'n aml yn cael...

Dathlu nawddsant Cymru

Er nad oes llawer o fusnesau stryd fawr ar agor ar hyn o bryd, braf iawn oedd gweld sawl un wedi addurno eu ffenestri i ddathlu diwrnod ein nawddsant. Cynhaliwyd cystadlaethau ffenestri Dydd Gŵyl Dewi eto eleni gan Menter Iaith Sir Ddinbych, gyda chymorth cynghorau...
Arweinydd 21:5 awr yr wythnos, Llun-Gwener £11 yr awr, Cynorthwy-ydd 21:25 awr yr wythnos Llun-Gwener £8.91 yr awr.… https://t.co/82Re6cc6JD

Darllen mwy...

Adran Digwyddiadau?