Menter Iaith Sir Ddinbych

Iaith | Cymuned | Economi

Menter Iaith Sir Ddinbych

Iaith | Cymuned | Economi

Ein Gwaith

Hyrwyddo’r Gymraeg

Clod i Fenter Iaith Sir Ddinbych mewn digwyddiad cenedlaethol

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych wedi cyrraedd rhestr fer gwobr genedlaethol yn nigwyddiad Dathlu’r Mentrau Iaith am eu gweithgareddau Minecraft a Lego i blant a phobl ifanc. Mewn digwyddiad arbennig i ddathlu gwaith y mentrau iaith sy’n hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg...

Digon i wneud ar ddiwrnod Santes Dwynwen

Mi fydd y Fenter yn cynnal a chefnogi 2 digwyddiad Santes Dwynwen eleni. Digwyddiad i ddysgwyr o pob lefel ym Mhrestatyn. Digwyddiad i ddathlu Santes Dwynwen a Burns yn Ninbych.

CROENDENA – Theatr Twm O’r Nant, Dinbych 11 Chwefror

Dramedi newydd sbon am ferch ifanc sy’n benderfynol o ddilyn llwybr ei hun. Seshis yn y pyb. Dyddia lan môr. Cywilydd corff. Straeon a sibrydion. Hogia, hela a ffymbls maes parcio'r National Trust.Mae'r haf ar droed. Mae’r gens yn barod am bartis ac mae bywyd yn...

Canlyniadau Cyfrifiad 2021 ar y Gymraeg

Ymateb Mentrau Iaith Cymru Yn dilyn cyhoeddi ystadegau Cyfrifiad 2021 ar yr iaith Gymraeg y bore yma (6 Rhagfyr 2022) gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, mae Mentrau Iaith Cymru wrthi ar hyn o bryd yn pwyso a mesur eu harwyddocâd. Wrth ymateb i’r cyhoeddiad cychwynnol...

Nadolig yn Ninbych

Dewch draw i stondin Menter Iaith i greu cerdyn 'Dolig Magi Ann, bathodyn Nadoligaidd ac i helpu i greu murlun cymunedol. Byddwn i fyny grisiau yn y Neuadd gydol y prynhawn.Bydd ymweliadau arbennig gan Magi Ann hefyd rhwng 3 - 6pm. Dewch am hunlun!

Dysgu canu “Yma o Hyd” a dysgu am hanes Cymru

Dysgu canu “Yma o Hyd” Mae’r gân anthemig “Yma o Hyd” sy’ bellach wedi dod yn anthem i dîm pêl-droed Cymru yn sôn am heriau i Gymru a’r Gymraeg yn hanes y wlad ac mae’n rhoi gobaith hefyd – ry’n ni yma o hyd wedi’r cyfan!  Mae’r Mentrau Iaith yn cefnogi cwmni...

Digwyddiadau Cwpan y Byd yn dod i Sir Ddinbych

Mae'r fenter wedi bod yn brysur yn cynnal digwyddiadau ar draws y Sir hefo rhai dal ar y gweill! Y digwyddiad cyntaf i ddysgwyr yng Nghyffylliog Y digwyddiad fydd yn digwydd yno ar y Dydd Gwener cyn y gêm fawr! Digwyddiad i ddysgwyr a phlant ysgol yn Ysgol Pen Barras,...

Cyhoeddi enillydd cystadleuaeth het bwced

Fe wnaeth dros 5,400 o blant gymryd rhan yng nghystadleuaeth dylunio het bwced y Mentrau Iaith. Mae’r Mentrau Iaith yn diolch i’r plant i gyd, eu rhieni a’u hysgolion am gystadlu. Dechrau mis Hydref lansiodd y Mentrau Iaith y gystadleuaeth i blant a phobl ifanc dan 18...

Y Mentrau Iaith yn peintio Cymru’n goch gyda murluniau pêl-droed

I ddathlu tîm pêl-droed Cymru a’i lwyddiant o gyrraedd Cwpan y Byd Pêl-droed, mae’r Mentrau Iaith yn cyhoeddi cyfres o furluniau ar draws Cymru. Mae’r murlun cyntaf gyda Joe Allen yn Arberth eisoes wedi cael tipyn o sylw gyda rhieni Joe Allen ei hunain yn rhoi sêl...

Dathlu Traddodiadau Calan Gaeaf Cymreig

Fel rhan o ddathliadau Calan Gaeaf eleni mae’r Mentrau Iaith yn tynnu sylw at ffigwr blaenllaw o chwedloniaeth Geltaidd ar gyfer Dydd y Meirw – Gwyn ap Nudd.   I ddathlu, mae cystadleuaeth  i blant a phobl ifanc i greu ac addurno penglog Gwyn ap Nudd, Brenin...

Cwpan y Byd Pêl-droed 2022

Mae’r Mentrau Iaith ar draws Cymru yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau cyffrous i ddathlu tîm pêl-droed Cymru a’u llwyddiant o gyrraedd Cwpan y Byd Pêl-droed yn Qatar eleni. Caneuon Dafydd Iwan ydy’r ysbrydoliaeth, gyda gweithgareddau ar gyfer pawb ar draws...

Gweithdai Drama ag Ysgrifennu Creadigol yn dod i Ddinbych a Rhuthun.

Gweithdy Drama a Ysgrifennu Creadigol (tair rhan) gyda'r actor Sion Emyr - addas i bobl ifanc 11-18 oed. 22 - 24 Awst yn Theatr Twm o'r Nant, Dinbych a'r Hen Lys yn Rhuthun.

Llond castell o ddrama i deuluoedd yr haf hwn!

Bydd chwech o adeiladau hynafol ag ysblennydd Cymru, sydd dan ofal Cadw, yn troi’n theatrau awyr agored yr haf hwn, gan gynnig drama gomedi dychanol llawn rhialtwch i’r teulu i gyd am un o gymeriadau hanesyddol amlwg ein gwlad. Felly byddwch yn barod i bacio’ch...
Diolch i’r adeiladwyr ifanc am ymuno â ni heno yn @yrhenlyscymru i ail-greu #NantclwydyDre #Rhuthun #BocsTrysor The… https://t.co/vXqaFxJAQa

Darllen mwy...