Mentrau Iaith Cymru

Ein Gwaith Y Mentrau Iaith Eraill Hyrwyddo'r Gymraeg

News

Small

Exciting New Apps for Parents and ChildrenDathlu'r 'Dolig yn Gymraeg, Amser Stori Cymraeg - Ap Cyffrous i Rieni a Phlant

Join Magi Ann and her FriendsHo ho ho Nadolig Llawen, Magi Ann a'i Ffrindiau

Magi Ann, a Welsh storytime app has been developed by the Mentrau Iaith in North Wales. These apps have been created to help children and parents read in Welsh. Mae pawb yn gwybod bod Siôn Corn yn gallu siarad pob iaith - gan gynnwys Cymraeg. Cofiwch ddefnyddio'r hashnod #dolig2015 wrth rannu'ch negeseuon., Datblygwyd Ap Magi Ann gan Fentrau Iaith y Gogledd. Mae 6 ap Magi Ann newydd sbon ar gael i helpu plant ddysgu darllen trwy gyfrwng y Gymraeg.

Follow this link for more information. Ymunwch gyda ni yn ysbryd yr ŵyl!, Clicia fan hyn i glywed mwy!

Small

Y Mentrau Iaith, Y Mentrau Iaith

What do the Mentrau Iaith do?, Beth yw gwaith Menter Iaith?

The Mentrau Iaith network works with families, communities, kids, young people and learners to strengthen and increase the use of Welsh all over Wales., Mae rhwydaith y Mentrau Iaith yn gweithio gyda theuluoedd, cymunedau, plant, pobl ifanc a dysgwyr i gynyddu a chryfhau’r defnydd o’r Gymraeg dros Gymru.

Follow the link to find out more, Dilynnwch y ddolen yma i ddarganfod mwy

Small

Welsh for Business, Cymraeg Byd Busnes

Support to help you use Welsh in your business, Cefnogaeth i ddefnyddio'r Gymraeg yn eich busnes

The Welsh for Business project is a free service to help small businesses to introduce more Welsh into all aspects of their work., Mae gwasanaeth Cymraeg Byd Busnes ar gael yn rhad ac am ddim i fusnesau bychain sy'n ceisio defnyddio mwy o Gymraeg mewn unrhyw agwedd o'u gwaith.

Follow the link for more information, Clicia fan hyn am fwy o wybodaeth.