Menter Iaith Sir Ddinbych

Iaith | Cymuned | Economi

Ein Gwaith

Hyrwyddo’r Gymraeg

Gwaith tîm yn sicrhau llwyddiant i Bara Caws yn Ninbych

Mewn digwyddiad llwyddiannus dan ganllawiau caeth Covid-19, mwynhawyd theatr fyw yng Nghlwb Rygbi Dinbych, diolch i ymdrech enfawr gan dîm cyfan o bobl, yn cynnwys aelodau’r cast, criw trefnu Menter Iaith Syr Ddinbych, y clwb rygbi a’r cyhoedd. “Rhaid talu gwrogaeth i...

Dawel Nos yn dod i Ddinbych

Mae sioe Dawel Nos gan Theatr Bara Caws yn dod i Ddinbych. Mi fydd y sioe yn dod i Glwb Rygbi Dinbych ar y 15fed o Ragfyr. I gael tocyn neu am unrhyw ymholiadau pellach, ffoniwch Fenter Iaith Sir Ddinbych - 01745 812 822. Miliwnydd, naci biliwnydd a chybudd o fri yw...

Clwb Gemau Fideo Mis Tachwedd 2021

CLWB GEMAU FIDEO MISOL TACHWEDD Clwb Gemau Fideo olaf 2021! Hefo slotiau amser ychwanegol ar gyfer oed 7-11 & 12-15!! Hwn fydd cyfarfod ola’r Clwb ar gyfer 2021: felly ymuna i chwarae fis yma. Dyma gemau Tachwedd / Here are the games for November: 7 - 11 oed:...

Cwis MAWR Diwrnod Shwmae / Su’mae

DIWRNOD SHWMAE / SU'MAE Su'mae? Mae Hydref 15, Diwrnod Shwmae / Su’mae yn wahoddiad cenedlaethol i ddechrau sgwrsio yn Gymraeg. Eleni, mae'r Mentrau Iaith yng Ngogledd yn cynnig rhywbeth gwahanol i ddathlu’r dydd: CWIS MAWR!! Clicia ar y ddolen isod i weld faint wyt...

Diwrnod Sumae / Shwmae 2021

Beth yw Diwrnod Shwmae Sumae? Dathlwyd y Diwrnod Shwmae Sumae cyntaf ar Hydref 15ed, 2013 i hybu’r syniad o ddechrau pob sgwrs gyda shwmae,...

Darlith arbennig i ddathlu Diwrnod Owain Glyndŵr

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych, mewn cydweithrediad â phwyllgor Dydd Owain Glyndŵr yng Nghorwen wedi trefnu darlith arbennig i ddathlu Dydd Owain Glyndŵr. Ymosodiad Owain Glyndŵr ar Ruthun Medi 1400 Darlith gan: Gruffydd Aled Williams Bydd y ddarlith hon yn cael ei...
RT @MudiadC: @MIDinbych @stasaphvp @StAsaphCC https://t.co/0SmQJXu6zv

Darllen mwy...