Menter Iaith Sir Ddinbych

Iaith | Cymuned | Economi

Menter Iaith Sir Ddinbych

Iaith | Cymuned | Economi

Ein Gwaith

Hyrwyddo’r Gymraeg

Llond castell o ddrama i deuluoedd yr haf hwn!

Bydd chwech o adeiladau hynafol ag ysblennydd Cymru, sydd dan ofal Cadw, yn troi’n theatrau awyr agored yr haf hwn, gan gynnig drama gomedi dychanol llawn rhialtwch i’r teulu i gyd am un o gymeriadau hanesyddol amlwg ein gwlad. Felly byddwch yn barod i bacio’ch...

Gweinidog y Gymraeg yn canmol Menter Iaith Sir Ddinbych am “arloesi ym maes technoleg ddigidol”

Gyda bron i 300 o blant a phobl ifanc wedi troi at y Gymraeg i fwynhau sesiynau gemau fideo ar-lein, diolch i Menter Iaith Sir Ddinbych, dywedodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg ei “bod hi’n wych gweld y gwaith mae Menter Iaith Sir Ddinbych yn ei wneud.”...

Cynnydd o 62% yng nghynulleidfa grŵp gwirfoddol oherwydd darpariaeth Gymraeg

Mae cydweithio llwyddiannus Menter Iaith Sir Ddinbych gyda phrosiect amgueddfa gymunedol yn Sir Ddinbych wedi gweld cynnydd o 62% yn nifer y gynulleidfa dros y 12 mis diwethaf, diolch i’r ddarpariaeth Gymraeg. Bu’n rhaid i Amgueddfa Gwefr heb Wifrau, sydd wedi ei...

Cyngerdd gitâr gan Rhisiart Arwel – Nos Iau 28 Ebrill yn Theatr Twm o’r Nant, Dinbych

Rhisiart Arwel: Yn enedigol o Ddinbych, treuliodd Rhisiart ei blentyndod ym mhentref Garnswllt yn Nyffryn Aman a’i lencyndod yn nhre Corwen yn yr hen sir Feirionydd. Derbyniodd ei addysg uwchradd yn Ysgol y Berwyn y Bala a dechreuodd gael gwersi gitâr yn ei arddegau...

Sioe llawn lles a diwylliant i blant  Sir Ddinbych

Adolygiad o sioe Mewn Cymeriad, 10 Stori o Hanes Cymru, gan Ffion Clwyd Edwards. Chwa o awyr iach oedd cael bod mewn cynulleidfa ar gyfer fy sioe fyw cyntaf ers blynyddoedd (bali Cofid!) yn ddiweddar, a hynny yn un o Lyfrgelloedd Sir Ddinbych i wylio sioe newydd gan...

Busnesau Sir Ddinbych yn rhoi ffenest siop i ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi

Cymrodd bron i 100 o fusnesau Sir Ddinbych ran yng nghystadleuaeth ffenest siop flynyddol Menter Iaith Sir Ddinbych i nodi dathliadau Dydd Gŵyl Ddewi. Mae dathlu gŵyl ein nawddsant, trwy addurno ffenestri siopau yn nhrefi Rhuthun, Dinbych, Llangollen, Prestatyn a...
Waw! Diolch blant! Gweithdy #Lego #Corwen pnawn’ma. Pensaeri ac adeiladwyr y dyfodol heb os ⚒ #HafoHwyl Next gene… https://t.co/iosDyX7q7y

Darllen mwy...