Menter Iaith Sir Ddinbych

Iaith | Cymuned | Economi

Ein Gwaith

Hyrwyddo’r Gymraeg

Cwis MAWR Diwrnod Shwmae / Su’mae

DIWRNOD SHWMAE / SU'MAE Su'mae? Mae Hydref 15, Diwrnod Shwmae / Su’mae yn wahoddiad cenedlaethol i ddechrau sgwrsio yn Gymraeg. Eleni, mae'r Mentrau Iaith yng Ngogledd yn cynnig rhywbeth gwahanol i ddathlu’r dydd: CWIS MAWR!! Clicia ar y ddolen isod i weld faint wyt...

Diwrnod Sumae / Shwmae 2021

Beth yw Diwrnod Shwmae Sumae? Dathlwyd y Diwrnod Shwmae Sumae cyntaf ar Hydref 15ed, 2013 i hybu’r syniad o ddechrau pob sgwrs gyda shwmae,...

Darlith arbennig i ddathlu Diwrnod Owain Glyndŵr

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych, mewn cydweithrediad â phwyllgor Dydd Owain Glyndŵr yng Nghorwen wedi trefnu darlith arbennig i ddathlu Dydd Owain Glyndŵr. Ymosodiad Owain Glyndŵr ar Ruthun Medi 1400 Darlith gan: Gruffydd Aled Williams Bydd y ddarlith hon yn cael ei...

Gweithdai Lego a Minecraft i ddathlu Drysau Agored

Mae Bocs Trysor yn cydweithio a Drysau Agored Sir Ddinbych - Open Doors Denbighshire, Llyfrgelloedd Sir Ddinbych / Denbighshire Libraries a Cadw i ddod a gweithdai Lego a Minecraft i Ddinbych. Dewch i adeiladu Llyfrgell Dinbych ar draws yr oesoedd gwahanol! Rhaid...

Dos o hyder i ail ddechrau trefnu gweithgareddau cymunedol

Pryder am ail agor y neuadd bentref? Poeni am ail ddechrau’r ymarfer côr? A fydd y sioe leol yn barod i ail agor ei giât y flwyddyn nesaf? A beth am y clybiau a’r gwyliau sy’n rhan hanfodol o’n cymunedau lleol? Nid ydych ar ben eich hun. Yn ôl argymhellion yn dilyn...
Falle o ddiddordeb i’ch cynulleidfaoedd? / Suitable for your audiences @Lon_DCW @wisekids @DC_Wales ? https://t.co/Xrc62exHn2

Darllen mwy...