Mentrau Iaith Cymru

Ein Gwaith Y Mentrau Iaith Eraill Hyrwyddo'r Gymraeg

News

Small

Amser Stori Cymraeg - Ap Cyffrous i Rieni a Phlant

Magi Ann a'i Ffrindiau

Datblygwyd Ap Magi Ann gan Fentrau Iaith y Gogledd. Mae 6 ap Magi Ann newydd sbon ar gael i helpu plant ddysgu darllen trwy gyfrwng y Gymraeg.

Clicia fan hyn i glywed mwy!

Small

Y Mentrau Iaith

Beth yw gwaith Menter Iaith?

Mae rhwydaith y Mentrau Iaith yn gweithio gyda theuluoedd, cymunedau, plant, pobl ifanc a dysgwyr i gynyddu a chryfhau’r defnydd o’r Gymraeg dros Gymru.

Dilynnwch y ddolen yma i ddarganfod mwy

Small

Cymraeg Byd Busnes

Cefnogaeth i ddefnyddio'r Gymraeg yn eich busnes

Mae gwasanaeth Cymraeg Byd Busnes ar gael yn rhad ac am ddim i fusnesau bychain sy'n ceisio defnyddio mwy o Gymraeg mewn unrhyw agwedd o'u gwaith.

Clicia fan hyn am fwy o wybodaeth.