Mae’r fenter wedi bod yn brysur yn cynnal digwyddiadau ar draws y Sir hefo rhai dal ar y gweill!

Y digwyddiad cyntaf i ddysgwyr yng Nghyffylliog

Y digwyddiad fydd yn digwydd yno ar y Dydd Gwener cyn y gêm fawr!

Digwyddiad i ddysgwyr a phlant ysgol yn Ysgol Pen Barras, Rhuthun
Twrnamaint i blant a phobl ifanc fel rhan o’r Gefnogle yn Yr Hen Lys, Rhuthun.

Am rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau, cysylltwch a’r Fenter – 01745 812 822 neu Menter@misirddinbych.cymru