Cyhoeddi enillydd cystadleuaeth het bwced

Cyhoeddi enillydd cystadleuaeth het bwced

Fe wnaeth dros 5,400 o blant gymryd rhan yng nghystadleuaeth dylunio het bwced y Mentrau Iaith. Mae’r Mentrau Iaith yn diolch i’r plant i gyd, eu rhieni a’u hysgolion am gystadlu. Dechrau mis Hydref lansiodd y Mentrau Iaith y gystadleuaeth i blant a phobl ifanc dan 18...
Inspiration through Dafydd Iwan’s songs

Inspiration through Dafydd Iwan’s songs

The Mentrau Iaith (the Welsh language initiatives) all over Wales are offering a variety of exciting activities and events to celebrate the Welsh football team and their success going to Qatar for this year’s Football World Cup. Dafydd Iwan’s songs have inspired the...