Dathlwyd y Diwrnod Shwmae Sumae cyntaf ar Hydref 15ed, 2013 i hybu’r syniad o ddechrau pob sgwrs gyda shwmae, su’mae neu shwdi! Nôd y diwrnod yw dangos bod y Gymraeg yn perthyn i bawb – yn siaradwyr rhugl, dysgwyr neu os ydych yn swil am eich Cymraeg. Mae’r Diwrnod yn cael ei ddathlu pob blwyddyn erbyn hyn ar y 15fed o Hydref

Pwy sy’n dathlu Diwrnod Shwmae Sumae?

CHI!  Cyfle i gael hwyl a rhannu’r iaith – yn y siop, y ganolfan hamdden, yn y gwaith, gyda ffrindiau. Yn y gorffennol dathlodd ysgolion, bwytai a gorsafoedd radio y diwrnod dros Gymru gyda digwyddiadau yn digwydd yn Lloegr, Ewrop a’ r Ariannin yn y gorffennol.

Sut allwch chi ddathlu Diwrnod Shwmae Sumae?

Am syniadau cerwch at dudalen Facebook a Twitter, neu edrychwch o dan y ddolen adnoddau ar y wefan hon. Gadewch i ni wybod beth fydd eich digwyddiad eleni ar gyfer Diwrnod Shwmae Sumae.

Pwy sy’n ei gyd-lynnu?

Dathlu’r Gymraeg sy’n hyrwyddo y diwrnod, grŵp sy’n cynnwys 26 o sefydliadau a chymdeithasau Cymreig. Am fanylion llawn am MDG ewch at www.dathlu.org

Sut allai gysylltu gyda chi?

Ewch ar FacebookTwitter neu e-bostiwch swyddfa@dathlu.org

Bydd oedi cyn ymateb gan taw mond un aelod o staff rhan amser sydd yn gweithio ar y prosiect.

Be dwi’n neud nesaf?

Trefnwch rhywbeth ond cofiwch rhoi gwybod inni, beth, ble a phryd!

Nid yw Diwrnod Shwmae yn ddibynnol ar grant na chymorth ariannol mae’n ddibynnol ar afiaith, creadigrwydd, ewyllys da a’ch hysbrydoliaeth chi!