Mi fydd y Fenter yn cynnal a chefnogi 2 digwyddiad Santes Dwynwen eleni.

Digwyddiad i ddysgwyr o pob lefel ym Mhrestatyn.
Digwyddiad i ddathlu Santes Dwynwen a Burns yn Ninbych.