Fel rhan o ddathliadau Calan Gaeaf eleni mae’r Mentrau Iaith yn tynnu sylw at ffigwr blaenllaw o chwedloniaeth Geltaidd ar gyfer Dydd y Meirw – Gwyn ap Nudd.  

I ddathlu, mae cystadleuaeth  i blant a phobl ifanc i greu ac addurno penglog Gwyn ap Nudd, Brenin Annwn (neu Annwfn).  

Diolch i gydweithrediad Hunaniaith (Menter Iaith Gwynedd), mae cyfres o fideos yn adrodd stori Gwyn ap Nudd a thraddodiadau Calan Gaeaf Cymreig wedi eu cyflwyno gan y storïwr Gwilym Morus-Baird. Bwriad y fideos yw codi ymwybyddiaeth o’r chwedloniaeth Gymreig a Cheltaidd sy’n gysylltiedig â noson Calan Gaeaf.  

Wedi eu hysbrydoli o glywed yr hanes bydd modd lawrlwytho templed i greu penglog papur. Er mwyn cystadlu, anfonwch lun o’ch penglog at Gwion@misirddinbych.cymru erbyn Nos Sul 6 Tachwedd. Bydd y penglogau yn cael eu beirniadu a’r enillydd yn cael eu cyhoeddi ar ôl hanner tymor.   

Templed Penglog

Cyfarwyddiadau

Traddodiadau Calan Gaeaf