Byddwn yn dathlu Dydd Santes Dwynwen ar Ionawr 25ain – hi ydy nawddsant cariadon Cymru. Dyma becyn hwyliog i ddod i adnabod Dwynwen yn well, mae’n cynnwys ei hanes, geirfa ddefnyddiol a chwilair ymysg pethau eraill – croeso i ti ei lawrlwytho a’i ddefnyddio! Dydd Santes Dwynwen – Pwy a pham?

Mae’r llwy garu Gymreig yn dyddio’n ôl i’r 17eg ganrif – Beth am creu un eich hunain trwy lawrlwytho’r taflen yma – Llwy Garu.

Mae gan y Fenter 2 cwis ar gyfer Dydd Santes Dwynwen.

Un ar gyfer oedolion: Cwis Dydd Santes Dwynwen i oedolion.

Neu un i blant: Cwis Dydd Santes Dwynwen i blant.

gan Cadw Cymru Homepage | Cadw (llyw.cymru)