Mae Bocs Trysor yn cydweithio a Drysau Agored Sir Ddinbych – Open Doors Denbighshire, Llyfrgelloedd Sir Ddinbych / Denbighshire Libraries a Cadw i ddod a gweithdai Lego a Minecraft i Ddinbych.
Dewch i adeiladu Llyfrgell Dinbych ar draws yr oesoedd gwahanol! Rhaid cofrestru o flaen llaw.

I archebu lle / To book a place: bocstrysor@misirddinbych.cymru – 01745 812822