DIWRNOD SHWMAE / SU’MAE

Su’mae? Mae Hydref 15, Diwrnod Shwmae / Su’mae yn wahoddiad cenedlaethol i ddechrau sgwrsio yn Gymraeg. Eleni, mae’r Mentrau Iaith yng Ngogledd yn cynnig rhywbeth gwahanol i ddathlu’r dydd: CWIS MAWR!! Clicia ar y ddolen isod i weld faint wyt ti’n ei wybod am Gymru a’r Gymraeg…….. POB LWC!!

Clicia ar y ddolen isod i weld faint wyt ti’n ei wybod am Gymru a’r Gymraeg…….. POB LWC!!

https://kahoot.it/challenge/05085716?challenge-id=13a6b68c-8568-4302-a6c6-797bcb4cfa53_1634288462971