Heddiw fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru yr adroddiad a baratowyd gan Brifysgol Caerdydd ar waith y Mentrau Iaith, y Cynlluniau Gweithredu Iaith a Cynllun Hybu’r Gymraeg Aman Tawe.

Rydym yn croesawu’r adroddiad ac rydym wedi cydweithio â Llywodraeth Cymru a’r adolygwyr yn ystod y broses. Byddwn ni nawr yn cymryd amser i ddarllen ac ystyried cynnwys yr
adroddiad yn fanwl cyn paratoi ymateb maes o law.

Gallwch ddarllen yr adroddiad yma :
http://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/130130-adroddiad-y-mentrau-cy.pdf