Mae Menter Iaith Abertawe yn dymuno penodi Uwch-swyddog Ieuenctid rhan-amser.

Oes gen ti’r sgiliau sydd ei angen i wneud gwahaniaeth yng nghymunedau Abertawe?

Clicia fan hyn am fwy o wybodaeth.