December 7, 2019 8:00 pm - 10:00 pm Neuadd yr Eglwys, Henllan / Henllan Church Institute

Gig Gwilym Bowen Rhys – 7fed Rhagfyr – Neuadd yr Eglwys, Henllan – 8pm – Digwyddiad am ddim

Cynhelir y gig hwn yn Henllan fel rhan o brosiect ‘Cymunedau Dwyieithog’ Menter Iaith, lle bwriedir i gynnal digwyddiadau dwyieithog o fewn ein cymunedau yn Sir Ddinbych. Cerddor o Fethel yn Arfon ydi Gwilym. Mae wedi bod yn hogi ei grefft ar lwyfannau ers ei arddegau a bellach mae’n un o gantorion gwerin amlycaf Cymru. Mae ei gerddoriaeth yn gymysgedd o’r hen a’r newydd, yn arbrofi gyda hen eiriau ac alawon ac yn eu cymysgu gyda’i gerddoriaeth ffres ac egnïol ei hun. Fe enillodd y wobr am yr ‘artist unigol gorau’ yng Ngwobrau gwerin Cymru yn 2019 ac mae wedi perfformio ei gerddoriaeth dros y byd. Cyhoeddodd ei albym gyntaf ‘O Groth y Ddaear’ yn 2016 â gyrhaeddodd restr fer ‘albym Cymraeg y flwyddyn’ yn yr Eiseddfod Genedlaethol. Yn 2018 cyhoeddodd y cyntaf mewn cyfres o gasgliadau o hen faledi, ac yn 2019 cyhoeddwyd ei drydedd albym: ‘Arenig’.

 

Nid oes cost mynychu gan fod y digwyddiad am ddim, ond os hoffwch fwy o wybodaeth cysylltwch gyda 01745 812 822 neu nia@misirddinbych.cymru

 

Gwilym Bowen Rhys Gig – 7th December – Church Institute, Henllan – 8pm – Free event

This gig is being held as a part of Menter Iaith’s ‘bilingual communities’ project, where events are being held within communities across Denbighshire. Gwilym hails from the village of Bethel at the foot of mount Snowdon in North West Wales. He has been singing in his native Welsh language since he can remember and has developed a deep connection with the traditional songs and music of his land. His music is a mix of old and new, bringing to life ancient Welsh lyrics and melodies with his own progressive musical approach. In 2019 he won the award for ‘best solo artist’ at the Welsh folk awards and has performed his music around the world. His first album ‘O Groth y Ddaear’ (From the Womb of the Earth) was released in 2016 and was shortlisted for ‘best Welsh language album of the year’ at the National Eisteddfod. In 2018 he released the first of his series of recordings of old ballads, and in 2019, released his third album ‘Arenig’.

There is no cost for attending as it’s a free event, but if you would like more information, please contact us on 01745 812822 or nia@misirddinbych.cymru