Cyfle arbennig i blant a phobl ifanc Sir Ddinbych.

Cyfle i 10 o blant bl 6-8 gymryd rhan mewn gweithdy 4 rhan efo Mared Williams. I gychwyn nos Fawrth 19 Ionawr, am 5pm, dros zoom.

£15 yr un. Cyntaf i’r felin, i gael mwy o wybodaeth: ruth@misirddinbych.cymru