Mentrau Iaith Cymru

Helfa Gwenyn- Gŵyl Ganol Haf Dinbych

Postiwyd Mehefin 21, 2021 yng nghategori Digwyddiadau Newyddion

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych yn falch, unwaith eto, o gefnogi Gŵyl Ganol Haf Dinbych.

Er na all yr ŵyl fynd yn ei flaen yn ei ffurf arferol eto eleni, mae ambell weithgaredd bach difyr ymlaen. Ewch draw i dudalen Facebook Gŵyl Ganol Haf Dinbych i gael gwybod mwy. https://www.facebook.com/denbighmidsummer/

Mae’r ffurflen ar gyfer yr helfa Gwenyn i’w lawr lwytho fan hyn.

 

Rhannu'r cynnwys hwn