Mentrau Iaith Cymru

Gweithdai Ukulele newydd i’r Flwyddyn Newydd

Postiwyd Ionawr 8, 2021 yng nghategori Digwyddiadau Newyddion

🌟Gyda blwyddyn newydd mae sesiynau Ukulele newydd ar y ffordd! 🌟

Yn dilyn llwyddiant ein sesiynau cyn y Nadolig rydym yn cynnig mwy o sesiynau eleni i blant a phobl ifanc i gael dysgu sgiliau cerddorol newydd.
Mi fyddwn yn cydweithio a Bocsŵn a Hamdden Sir Ddinbych i ddod a gweithdai ukulele rhithiol i’ch cartrefi chi dros Zoom!
Mae’r niferoedd yn gyfyngedig, felly e-bostiwch gwion@misirddinbych.cymru yn fuan i archebu lle.

 

Rhannu'r cynnwys hwn