Mentrau Iaith Cymru

Diolch a dathlu gwirfoddolwyr

Postiwyd Mehefin 2, 2021 yng nghategori Mentrau Iaith Cymru Newyddion

Mae gwirfoddolwyr yn rhan greiddiol o waith llawer iawn o elusennau a mudiadau eraill. Maen nhw’n bresenoldeb gwerthfawr mewn nifer o gymunedau, ac maen nhw’n gwneud gwahaniaeth mewn mannau mor amrywiol â chlybiau chwaraeon, llyfrgelloedd, ysgolion ysbytai, yr Urdd, Clybiau Ffermwyr Ifanc, Cylchoedd meithrin a Mentrau Iaith.

Dros y deuddeg mis diwethaf, wrth i gymunedau, cymdogion ac unigolion ymateb i’r coronafeirws ac amryw o gyfnodau glo, daeth gwirfoddolwyr yn rhan o weithgareddau fel siopa am fwyd a danfon pecynnau bwyd, casglu a danfon eitemau o fferyllfeydd, mynd â chŵn am dro a bod yno i bobl, drwy alw heibio i wneud yn siŵr bod pobl yn iawn a chynnal sgyrsiau llesiant gyda’r rheini oedd eu hangen.

Mae ymgyrch flynyddol, Wythnos Gwirfoddoli, a sefydlwyd yn 1984, yn cydnabod y cyfraniad mae gwirfoddolwyr yn ei wneud yn ein cymunedau bob dydd. Eleni, rhwng 1-7 Mehefin, mae rhoi cydnabyddiaeth o’r fath i wirfoddolwyr yn parhau i fod yn hollbwysig. Bydd elusennau ledled y DU yn rhannu negeseuon i ddiolch i’w gwirfoddolwyr ac i ddathlu grym gwirfoddoli o ran dod â chymunedau at ei gilydd a bod yno pan fo angen.

Mae Matty Minshull, 18 oed o Henllan, yn gwirfoddoli gyda Menter Iaith Sir Ddinbych ers mis Ebrill. Meddai Ruth Williams, Prif Swyddog y Fenter: “mae cefnogaeth gwirfoddolwyr ifanc fel Matty yn amhrisiadwy, yn arbennig i elusennau bach fel y Mentrau Iaith – Diolch o galon i bob un! Ar yr un pryd, mae cyfleoedd gwirfoddoli yn gallu rhoi profiadau defnyddiol i unigolion, ac rydym yn falch iawn o fod wedi gweld sawl gwirfoddolwr ifanc yn mynd ymlaen i gael gwaith a gyrfaoedd cyffrous.”

Yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Pendref ac Ysgol Uwchradd Dinbych, nid oedd llawer o gyfle i ddysgu na defnyddio’r Gymraeg, ond wrth gwblhau’r cwrs TGAU ail-iaith, fe daniodd rhywbeth ynddo, ac aeth yn ei flaen i ddewis astudio’r Gymraeg ar gyfer Lefel A.

Meddai Matty “roeddwn yn awyddus i ddatblygu sgiliau iaith a hyder i’w ddefnyddio, ac roeddwn yn gwybod am waith y Fenter Iaith. A gan i mi fod yn cychwyn cwrs gradd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth ym mis Medi, roeddwn yn chwilio am ffordd i fedru defnyddio’r Gymraeg fwy – felly penderfynu cynnig gwirfoddoli gyda’r Fenter”.

Gallwch weld ychydig o hanes Matty ar dudalen Instagram @Cymraeg_SirDdinbych yr wythnos hon gan iddo gymryd awennau’r cyfrif ar gyfer Wythnos Gwirfoddolwyr.

I lawer o fudiadau sy’n ymwneud â gwirfoddolwyr, mae’r wythnos hefyd yn gyfle i roi gwybod i ddarpar wirfoddolwyr am yr amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael. Yng Nghymru, caiff unigolion eu gwahodd i fynd i www.volunteering-wales.net.

I gael gwybod mwy, ewch i www.wcva.cymru , dilynwch @VolWales neu #WythnosyGwirfoddolwyr a #GwirfoddolwyrSirDdinbych

I gael rhagor o wybodaeth am sut i gynnig amser gwirfoddol i Fenter Iaith Sir Ddinbych neu elusennau eraill sy’n hyrwyddo’r Gymraeg yn y sir, cysylltwch â Ruth Williams, Prif Swyddog y Fenter ar 01745 812822 neu e.bostiwch ruth@misirddinbych.cymru

 

Rhannu'r cynnwys hwn