Mentrau Iaith Cymru

Dangosa dy gariad i’r Gymraeg

Postiwyd Ionawr 19, 2021 yng nghategori Newyddion

Ar Ionawr 25ain mae’r Cymry yn dathlu Santes Dwynwen, nawddsant ein cariadon.

Mae’r Mentrau Iaith yn annog i bawb ddathlu’r dydd trwy ddangos ein cariad i’r Gymraeg. Beth wyt ti’n ei garu am ein iaith arbennig ni? Rhanna ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #CaruCymraeg

Gyda’n plantos o bob oed adref o’r ysgol ar hyn o bryd, beth am gael diwrnod cariadus ar Ddydd Santes Dwynwen drwy ddysgu stori’n Nawddsant, cwblhau chwilair, creu llun o lwy cariad neu ysgrifennu llythyr cariadus i rywun arbennig?

Dyma rai gweithgareddau i gadw plant Cymru’n brysur!

 

 

 

Rhannu'r cynnwys hwn