Mentrau Iaith Cymru

Cwis ‘Dim Clem’ yn creu cynnwrf yn Ninefwr

Postiwyd Tachwedd 25, 2015 yng nghategori Newyddion

Gornest Gwisiau Newydd i Ysgolion Dyffryn Aman a Dyffryn Tywi

Mae’r cwis ‘Dim Clem’ yn brosiect newydd sydd wedi’i ddatblygu gan Menter Bro Dinefwr sy’n bwriadu dod â disgyblion blwyddyn chwech ysgolion cynradd Dyffryn Aman a Dyffryn Tywi ynghyd mewn rownd derfynol arbennig fydd yn cael ei chynnal ym mis Mawrth.

Mae 18 ysgol gynradd yn cymryd rhan yn y cwis – gydag wyth cwis yn cael eu cynnal yn y rownd gyntaf cyn Nadolig. Bydd rownd y chwarteri a’r rownd gynderfynol yn cael eu cynnal yn ystod mis Ionawr a Chwefror.

Cynhaliwyd y cwis cyntaf yn Ysgol Gynradd Cwrt Henri ar ddydd Mawrth y 23ain o Dachwedd, ble aeth Ysgol Gynradd Cwrt Henri ac Ysgol Gynradd Talyllychau benben i ateb cwestiynau yn ymwneud â Chwaraeon, Daearyddiaeth a gwybodaeth gyffredinol.

Mewn rownd agos iawn, coronwyd Ysgol Cwrt Henri’n fuddugol a byddant yn awr yn cystadlu yn rownd y chwarteri ac rydym yn dymuno’r gorau i Ysgol Gynradd Talyllychau ac yn diolch iddynt am gymryd rhan.

Dywedodd Glyn Jones, Swyddog Datblygu, Menter Bro Dinefwr:

“Rydym wrth ein bodd bod cynifer o ysgolion wedi cytuno i gymryd rhan yn y cwisiau. Mae’r cwisiau yn creu cyfleoedd i ysgolion cynradd ledled Dyffryn Aman a Dyffryn Tywi i gryfhau cysylltiadau lleol a rhoi hwb i’r defnydd o’r Gymraeg ymysg eu disgyblion.

Wrth fynd ati i greu’r cwisiau ar gyfer disgyblion ym mlwyddyn 6 rydym yn gobeithio y bydd y prosiect yn eu helpu i greu ffrindiau newydd mewn ysgolion eraill cyn mynd i’r ysgolion uwchradd, flwyddyn nesaf.

Pob lwc i bawb fydd yn cystadlu ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gwrdd â chi.”

Os hoffech glywed mwy am waith Menter Bro Dinefwr, cofiwch hoffi eu tudalen Facebook a’u dilyn ar Twitter. Fel arall gallwch gysylltu â’u swyddogion yn uniongyrchol trwy ymweld â’r dudalen hon.

Rhannu'r cynnwys hwn