Mentrau Iaith Cymru

Small

Latest News:

Y Mentrau Iaith yn gosod eu galwadau ar gyfer etholiad Senedd Cymru 2021

Posted Tuesday December 1st, 2020 in the News category

Ar Dachwedd 26ain mae Mentrau Iaith Cymru yn cyhoeddi dogfen “Y Gymraeg, y gymuned a’r economi leol”, sef Maniffesto’r Mentrau Iaith ar gyfe...

Groto Siôn Corn

Posted Monday November 23rd, 2020 in the News category

Groto Sion Corn A special opportunity for children to meet and chat with Siôn Corn (Santa) over Zoom! Up to 10 minutes of private chat for each famil...

Glancing back whilst moving forward – Celebrating the Welsh language in Denbighshire

Posted Wednesday November 4th, 2020 in the News category

Glancing back whilst moving forward – Celebrating the Welsh language in Denbighshire During Trustees’ Week 2020 (2 – 6 November), Menter Iai...

Helfa blychau post / Post box trail – Dinbych

Posted Friday October 30th, 2020 in the News category

Cyfle i ennill taleb £20 wrth grwydro eich milltir sgwâr yn chwilio am flychau post! I gael y manylion i gyd, dilynwch y linc isod! Helfa Blychau Po...

Gwefarchnad y Gogledd Ddwyrain

Posted Wednesday October 21st, 2020 in the News category

Yn dilyn llwyddiant Ffair Cynnyrch y Gogledd Ddwyrain ar Facebook nôl ym mis Gorffennaf, mae Ffair Rithiol Mentrau Iaith y Gogledd Ddwyrain (Mentrau ...

Dathlu Traddodiadau Cymreig Calan Gaeaf

Posted in the News category

  Fel rhan o ddathliadau Calan Gaeaf eleni mae’r Mentrau Iaith yn tynnu sylw at ffigwr blaenllaw o chwedloniaeth Celtaidd ar gyfer Dydd y Mei...

Adnoddau Cymraeg i bobl ifanc

Adnoddau Cymraeg i bobl ifanc

Posted Thursday May 21st, 2020 in the Adnoddau category

...