Mentrau Iaith Cymru

Job Vacancy

Posted Tuesday November 10th, 2015 in the Job Advertisement category

This post is for a job where the ability to speak Welsh is essential.

Mae Menter Iaith Abertawe yn dymuno penodi Uwch-swyddog Ieuenctid rhan-amser.

Oes gen ti’r sgiliau sydd ei angen i wneud gwahaniaeth yng nghymunedau Abertawe?

Clicia fan hyn am fwy o wybodaeth.