Mentrau Iaith Cymru

Swyddi Gwag

Postiwyd Tachwedd 10, 2015 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Iaith Abertawe yn dymuno penodi Uwch-swyddog Ieuenctid rhan-amser.

Oes gen ti’r sgiliau sydd ei angen i wneud gwahaniaeth yng nghymunedau Abertawe?

Clicia fan hyn am fwy o wybodaeth.

Rhannu'r cynnwys hwn