Mae’r Fenter yn cynnal gweithdai Lego a Minecraft yn Rhuddlan, Llangollen a Corwen yn ystod hanner tymor. I ddathlu ac amlygu hanes lleol drwy chwarae a dysgu.

Am fwy o wybodaeth, mae’r wybodaeth berthnasol ar y poster isod, neu i archebu lle, cysylltwch â Gwion – Gwion@misirddinbych.cymru