Bydd y Fenter Iaith yn cynnal gweithdai Lego (i rai dros 7 oed) a Minecraft (i rai dros 10 oed) yn Rhuddlan ac yn Ninbych yn ystod hanner tymor. E-bostiwch gwion@misirddinbych.cymru i gofrestru.