Mentrau Iaith Cymru

Edrych nôl ar Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau

Postiwyd Medi 1, 2015 yng nghategori Eisteddfod Genedlaethol Cymru Menter Iaith Maldwyn Mentrau Iaith Cymru

Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau

Cafwyd wythnos hynod lwyddiannus yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau, ym Meifod eleni a diolch i bobl Maldwyn yn enwedig am eu croeso twymgalon. Fel bob blwyddyn, roedd gan Mentrau Iaith Cymru stondin a drefnwyd ar y cyd â Menter Iaith Maldwyn.

Mae gan bobl Maldwyn dafodiaith unigryw, ac o’r syniad hwnnw tyfodd prif thema’r wythnos sef dathlu tafodieithoedd hynod Cymru. Gwnaethpwyd hyn trwy gyfres o weithdai celf dan ofal yr Artist Nerys Jones oedd yn cynnwys gosod geiriau tafodieithol ar un papur bro anferth, creu mygydau tafod gyda hoff geiriau arnynt a recordio yn ein Bŵth Tafodiaith.

11694834_866253126793958_2578023935204546927_n

Gellir gweld mwy o luniau o’r Bŵth Tafodiaith ar dudalen Facebook Menter Iaith Maldwyn.

Mae Menter Iaith Maldwyn yn gobeithio creu storfa ar-lein o’r eitemau er mwyn cadw a nodi’n tafodieithoedd hynod at genedlaethau’r dyfodol.

Ochr yn ochr â hyn trefnwyd nifer o weithdai amrywiol gan gynnwys Dawnsio Stryd, Dawns y Glocsen a Gweithdai dysgu chwarae iwcaleli.

Cydweithiwyd yn agos hefyd gyda nifer o bartneriaid gan gynnwys S4C a gynigodd sesiynau gyda rhai o’u cymeriadau mwyaf blaenllaw a Helfa Drysor i ddathlu a chofio T. Llew Jones. Heb os nag oni bai, profodd sesiynau ‘Steddfod Sili ‘Sbyty Hospital, Stwnsh yn hynod boblogaidd gyda’r stondin dan ei sang i gyfarch Dj Sal a’r Criw gyda chystadleuaeth rapio rhwng y Rapiwr enwog Ed Holden a DJ Sal yn tynnu’r eisteddfodwyr yn eu heidiau i’r stondin.

IMG-20150806-WA0002Ni siomodd yr arlwy gerddorol ychwaith gyda setiau gan Carw (Band Trydan Lleol), Y Trŵbz, Sorela, Plethyn a chorau ysgolion Dafydd Llwyd a Phontrobert.

I gloi’r wythnos, trefnwyd panel drafod ar y cyd ag Ymgyrch Cymreigio’r Wê, dan ofal Positif a gadeiriwyd gan Dylan Iorwerth. Cafwyd trafodaeth hynod ddiddorol a bwriedir crynhoi’r sylwadau a chasglu barn er mwyn llywio ymgyrchoedd i hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg ar y we yn ystod yr Hydref.

Hoffwn ddiolch i bawb a fu’n gweithio’n ddiwyd i drefnu’r stondin a diolch hefyd i’r nifer fawr ohonoch a alwodd heibio i’n gweld yn ystod yr wythnos. Edrychwn ymlaen yn awr at Eisteddfod Sir y Fflint a’r Fenni.

Ffeiliau

Rhannu'r cynnwys hwn