September 21, 2019 12:30 pm - 2:00 pm Dinbych / Denbigh

Taith o gwmpas Dinbych hanesyddol, yn para tua 1.5 awr – addas i ddysgwyr canolradd ac uwch.

AM DDIM, ac yn cynnwys paned ar y diwedd.

Niferoedd yn gyfyngedig,felly RHAID cadw lle o flaen llaw, drwy ffonio 01745 812822