Mae Menter Iaith Sir Ddinbych, mewn cydweithrediad â phwyllgor Dydd Owain Glyndŵr yng Nghorwen wedi trefnu darlith arbennig i ddathlu Dydd Owain Glyndŵr.

Ymosodiad Owain Glyndŵr ar Ruthun Medi 1400

Darlith gan: Gruffydd Aled Williams

Bydd y ddarlith hon yn cael ei chynnal yn y Gymraeg

Register by 15.9.21

Menter@misirddinbych.cymru / 01745 812822