Os ydych chi wedi bod yn siopa yn ein trefi lleol dros yr wythnos ddiwethaf, byddwch wedi sylwi bod rhai busnesau ledled y sir wedi bod yn brysur iawn yn addurno eu ffenestri i gyfleu diwrnod ein nawdd sant ar Fawrth 1af.

Cynhaliwyd cystadlaethau ffenestri Dydd Gŵyl Dewi eto eleni gan Menter Iaith Sir Ddinbych, gyda chymorth cynghorau tref a phrosiect Cymraeg Byd Busnes. Roedd yr ymgyrch ym Mhrestatyn wedi’i drefnu ar y cyd gydag aelodau o gyngor Ysgol y Llys.

Cafwyd bron i 100 o fusnesau yn cymryd rhan ar draws y sir ac roedd y rhai a ddaeth i’r brig fel a ganlyn:

Dinbych

Rhuthun

Llangollen

Rhuddlan

Prestatyn

Meddai Iorwen Jones o’r Fenter; “hoffem ddiolch yn fawr iawn i’r holl fusnesau am gymryd rhan yn yr hwyl. Mae’r ffenestri yn sicr wedi dod â sylw i’n trefi, a gwych yw clywed adborth gan fusnesau sydd wedi gweld cynnydd yn y nifer o gwsmeriaid trwy eu drws”.