Dydd Owain Glyndŵr 2023

Dydd Owain Glyndŵr 2023

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych, mewn cydweithrediad â phwyllgor Dydd Owain Glyndŵr a Phartneriaeth Gymunedol De Sir Ddinbych a yn cynnal gweithgaredd yng Nghorwen i deuluoedd, i ddathlu Dydd Owain Glyndŵr. Mae’r Fenter wedi cynllunio helfa hanes i ddysgu mwy am...
Gweithdai Lego yn dod a hanes yn fyw i bobl ifanc

Gweithdai Lego yn dod a hanes yn fyw i bobl ifanc

Bydd Menter Iaith Sir Ddinbych yn ôl yn Llyfrgell Dinbych ddydd Sadwrn yma (16 Medi) i gynnal gweithdai Lego i blant 7 -15 oed. Gweithdai 1.5 awr lle bydd cydweithio i ail-greu’r Brodordy ac adeilad y Llyfrgell yn Ninbych. Bydd y sesiwn bore yn un dwyieithog, a’r...
Teithiau Tywys i siaradwyr Cymraeg newydd Sir Ddinbych

Teithiau Tywys i siaradwyr Cymraeg newydd Sir Ddinbych

Mae gan y Fenter gyfres newydd o deithiau tywysedig Cymraeg, yn addas i siaradwyr Cymraeg newydd lefel canolradd ac uwch yn ogystal â siaradwyr Cymraeg rhugl. Bydd y teithiau yn para 1.5 – 2 awr fel arfer, ac yn cael eu harwain gan Medwyn Williams, sy’n dywysydd...
Ffenast Siop gan Iola Ynyr a Carys Gwilym

Ffenast Siop gan Iola Ynyr a Carys Gwilym

“Ma menopos ‘di rhoi sbectol o wirionedd yn sownd ar y nhrwyn i, jysd weithia ma hi’n stemio.” Sioe un ddynes am Delyth yn ffeindio ei ffordd mewn bywyd yn sgil y menopos.  Chwerthin, harthio, edliw a cholli deigryn – mi gewch chi’r cyfan. Bydd cyfle euraidd i’r...