Cwis Dim Clem 2024 – cystadlu brwd eto eleni!

Cwis Dim Clem 2024 – cystadlu brwd eto eleni!

Bu miloedd o blant Cymru’n cystadlu yn Cwis Dim Clem eto eleni. Roedd cannoedd o ysgolion wedi cystadlu yn y cwis llawn hwyl sy’n cael ei threfnu gan y Mentrau Iaith. Pob blwyddyn mae timau brwdfrydig o blant blwyddyn 6 yn cystadlu – ateb cwestiynau mewn...
Paned a Sgwrs yn Hybu’r Gymraeg

Paned a Sgwrs yn Hybu’r Gymraeg

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych wedi bod yn cydweithio gyda gwirfoddolwyr mewn cymunedau ledled y sir i greu cyfleoedd i ddysgwyr Cymraeg ymarfer eu sgiliau llafar tra’n cymdeithasu dros baned neu wrth fynd am dro. O Brestatyn i Bentredŵr, mae bellach dros 100 o...