Newyddion

Nadolig yn Ninbych

Nadolig yn Ninbych

Dewch draw i stondin Menter Iaith i greu cerdyn 'Dolig Magi Ann, bathodyn Nadoligaidd ac i helpu i greu murlun cymunedol. Byddwn i fyny grisiau yn y Neuadd gydol y prynhawn.Bydd ymweliadau arbennig gan Magi Ann hefyd rhwng 3 - 6pm. Dewch am hunlun!

Dysgu canu “Yma o Hyd” a dysgu am hanes Cymru

Dysgu canu “Yma o Hyd” a dysgu am hanes Cymru

Dysgu canu “Yma o Hyd” Mae’r gân anthemig “Yma o Hyd” sy’ bellach wedi dod yn anthem i dîm pêl-droed Cymru yn sôn am heriau i Gymru a’r Gymraeg yn hanes y wlad ac mae’n rhoi gobaith hefyd – ry’n ni yma o hyd wedi’r cyfan!  Mae’r Mentrau Iaith yn cefnogi cwmni...

Cyhoeddi enillydd cystadleuaeth het bwced

Cyhoeddi enillydd cystadleuaeth het bwced

Fe wnaeth dros 5,400 o blant gymryd rhan yng nghystadleuaeth dylunio het bwced y Mentrau Iaith. Mae’r Mentrau Iaith yn diolch i’r plant i gyd, eu rhieni a’u hysgolion am gystadlu. Dechrau mis Hydref lansiodd y Mentrau Iaith y gystadleuaeth i blant a phobl ifanc dan 18...

Dathlu Traddodiadau Calan Gaeaf Cymreig

Dathlu Traddodiadau Calan Gaeaf Cymreig

Fel rhan o ddathliadau Calan Gaeaf eleni mae’r Mentrau Iaith yn tynnu sylw at ffigwr blaenllaw o chwedloniaeth Geltaidd ar gyfer Dydd y Meirw – Gwyn ap Nudd.   I ddathlu, mae cystadleuaeth  i blant a phobl ifanc i greu ac addurno penglog Gwyn ap Nudd, Brenin...

Cwpan y Byd Pêl-droed 2022

Cwpan y Byd Pêl-droed 2022

Mae’r Mentrau Iaith ar draws Cymru yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau cyffrous i ddathlu tîm pêl-droed Cymru a’u llwyddiant o gyrraedd Cwpan y Byd Pêl-droed yn Qatar eleni. Caneuon Dafydd Iwan ydy’r ysbrydoliaeth, gyda gweithgareddau ar gyfer pawb ar draws...

Inspiration through Dafydd Iwan’s songs

Inspiration through Dafydd Iwan’s songs

The Mentrau Iaith (the Welsh language initiatives) all over Wales are offering a variety of exciting activities and events to celebrate the Welsh football team and their success going to Qatar for this year’s Football World Cup. Dafydd Iwan’s songs have inspired the...

Sioe llawn lles a diwylliant i blant  Sir Ddinbych

Sioe llawn lles a diwylliant i blant  Sir Ddinbych

Adolygiad o sioe Mewn Cymeriad, 10 Stori o Hanes Cymru, gan Ffion Clwyd Edwards. Chwa o awyr iach oedd cael bod mewn cynulleidfa ar gyfer fy sioe fyw cyntaf ers blynyddoedd (bali Cofid!) yn ddiweddar, a hynny yn un o Lyfrgelloedd Sir Ddinbych i wylio sioe newydd gan...

DATHLIADAU HYBRID GŴYL DDEWI

DATHLIADAU HYBRID GŴYL DDEWI

Mae’r Mentrau Iaith yn falch iawn gallu cyflwyno llwyth o ddigwyddiadau llawn hwyl dros gyfnod Gŵyl Ddewi eleni. Bydd y digwyddiadau hyn yn digwydd yn y cnawd ac yn rhithiol er mwyn gallu cynnwys pawb yn y dathliadau! “Mae Menter Iaith Sir Benfro ar y cyd gyda’r...

Clwb Gemau Fideo – Blwyddyn Newydd: Noswaith Newydd!

Clwb Gemau Fideo – Blwyddyn Newydd: Noswaith Newydd!

Mi fydd y Clwb yn ailgychwyn eleni ar nos Iau olaf y mis 27/01 gyda slotiau amser ar gyfer grŵp oedran 7–11 a 12-15: manylion amseroedd a chofrestru uchod. MINECRAFT ydy gêm Ionawr ar gyfer y ddau grŵp oedran a ‘dan ni’n edrych ‘mlaen yn arw i weld creadigaethau ar y...

Santes Dwynwen – nawddsant cariadon Cymru

Byddwn yn dathlu Dydd Santes Dwynwen ar Ionawr 25ain – hi ydy nawddsant cariadon Cymru. Dyma becyn hwyliog i ddod i adnabod Dwynwen yn well, mae’n cynnwys ei hanes, geirfa ddefnyddiol a chwilair ymysg pethau eraill – croeso i ti ei lawrlwytho a’i ddefnyddio! Dydd...